O autorovi

Autor sa narodil 15. februára 1960 v Ružomberku. Detstvo prežil v obci Liptovské Sliače – Vyšný. Tu aj navštevoval základnú školu, kedy tiež prejavil záujem o výtvarné umenie. V roku 1975 – 1979 navštevoval Strednú priemyselnú školu v Ružomberku, ktorá bola vlastne pôvodcom jeho terajšieho štýlu v maľbe a kresbe. Štúdiu maľby a kresby sa ďalej venoval ako samouk. Neskôr na odporúčanie navštevoval Liptovské osvetové stredisko s ktorým spolupracuje dodnes. Svoje práce konfrontoval na okresných, krajských či celoslovenských výstavách, kde získal Diplomy a Čestné uznania.

V rokoch 1985 – 1989 začal opäť rast v jeho výtvarnej činnosti a to zásluhou návštev a konfrontácii v Krajskom štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov v Banskej Bystrici. Cieľom práce v štúdiu bola hlavne nutnosť rozvinúť a obohatiť poznanie autor do najväčšej šírky a hĺbky ako bezpodmienečný základ tvorby umeleckého diela. Skultivovať myslenie autora a naučiť ho hľadať a nachádzať vlastnú cestu realizácie. Výtvarné štúdio viedli skúsení akademickí maliari ako Fero Kráľ či Pavol Muška.

V roku 2000 začal autor organizovať aj samostatné výstavy:

  • Ivachnová (deň matiek) – r. 2000
  • Liptovský Mikuláš – r. 2000
  • Ružomberok – r. 2001

Stála výstava:

  • obec Ivachnová – Penzión na Majeri

Autor sa od roku 1980 aktívne prikláňa k maľbe a kresbe. Mnohé práce majú črtky kubistického slohu. Ide o konštruktivistický kubizmus, kde maľba vzniká dôsledným konštruovaním na plátne či papieri. Počas tvorby však nie je vylúčená zmena nákresu či celého obrazu, pokiaľ nevyhovuje kompozičný zámer.

Z námetov, ktoré maliar využíva vo svojej tvorbe, je najviac preferovaná téma ženy a ženy ako matky. Obľúbené sú tiež zátišia, či figurálne kompozície.

Autor žije od roku 1993 v obci Ivachnová. Má tri deti, najstaršia Daniela navštevovala vysokú školu Fakultu riadenia a informatiky v Žiline. Syn Dávid chodí na vysokú školu Akadémiu umení v Banskej Bystrici, venuje sa umeleckému drotárstvu, maľbe a kresbe na plátno. Najmladšia Dominika študuje na obchodnej akadémii.